Borang Permohonan Kerja Panorama Melaka Sdn Bhd

Dokumen-dokumen ini hendaklah dikepilkan dengan borang permohonan bagi jawatan PEMANDU BAS seperti berikut :-

                1. Salinan Kad Pengenalan

                2. Salinan Lesen Memandu

                3. Salinan PSV

Bagi jawatan lain PERMOHON DIWAJIBKAN menyediakan dokumen-dokumen ini dan dikepilkan dengan borang permohonan seperti berikut :-

             1. Salinan Kad Pengenalan

             2. Salinan Sijil-Sijil yang berkaitan